תיק עבודות

מוזמנים להתרשם מטעימה קטנה על עבודותינו האחרונות.

קריניצי החדשה

 • מיקום: קריית קריניצי
 • סוג הפרויקט: שינויי דיירים
 • הלקוח: EBO, שטבן

מורדי הגטאות

 • מיקום: מורדי הגטאות, גבעתיים
 • סוג הפרויקט: שינויי דיירים
 • הלקוח: EBO, שטבן

גולומב

 • מיקום: גולומב, גבעתיים
 • סוג הפרויקט: שינויי דיירים
 • הלקוח: EBO, שטבן

פרויקטים נוספים

תכנון ורישוי

 • משה דיין, רמת גן
 • שלום עליכם, רמת גן
 • סן מרטין, רמת גן
 • האדמו"ר האמצעי, לוד
 • אריה לוין, רמלה